Ön Satış Sözleşmesi

ÖN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Satıcıya İlişkin Bilgiler Ticari Unvan: UĞURLAR GRUP TEKSTİL KONFEKSİYON A.Ş. Adres: Atatürk Cad. No.57 Osmangazi / BURSA E-mail Adresi: info@ugurlarstore.com Ürün İade Adresi: Atatürk Cad. No.57 Osmangazi / BURSA Mersis No: 0887000728400015

2. Amaç Ve Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri İşbu Ön Bilgilendirme, ALICI'nın www.ugurlarstore.com ("İnternet Sitesi") internet sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 5. Maddesi gereği ALICI'nın bilgilendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri, miktarı/adedi, satış bedeli ve teslimat bilgileri açıklanmaktadır. Ürün Adet Ara Toplam + KDV ................................................................................. Ödeme Şekli: Teslimat adresi: Teslim Edilecek Kişi: Fatura Adresi: Toplam: Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesine uygun olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ALICI’ya teslim edilir. Kargo gönderi kodunuz sisteme yansıdıktan sonra en geç 3 gün içerisinde siparişiniz kargo firması tarafından teslim edilecektir. SATICI, 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; “Sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur” hükmü uyarınca internet sitesi üzerinden satışa sunulma aşamasında teknik hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir.

3. Taahhütlerin Geçerlilik Süresi İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi/ilan süresi kadar geçerlidir. İlan edilen fiyatlar tüm vergiler dâhil satış fiyatıdır. İlan edilen taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. SATICI tarafından internet sitesi üzerinde tüketicilere avantajlı fiyatlar ile mal satışı yapılmaktadır. SATICI; tüketici ihtiyacını aşan, ticari ve mesleki amaçlar ile yapılan toptan nitelikteki işlemleri iptal etme hakkını saklı tutar. Aynı üründen 3 (üç) adedi aşan alımlar SATICI tarafından ticari ve mesleki alımlar olarak kabul edildiğinden, SATICI bu tür alımlarda siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnız 3 (üç) adet ürünü teslim etme hakkını saklı tutar.

4. Cayma Hakkı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca; 1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak ALICI, işbu sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 2. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, ALICI satın almış olduğu ürünü SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile SATICI’ya iade etmesi gerekmektedir. Anlaşmalı kargo firması düzenli olarak web sitesinde ilan edilmektedir. İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya e-posta adresine bildirimde bulunulması ve ürünün 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri kapsamında olmaması şarttır. İnternet sitesi üzerinde cayma hakkı kullanılması durumunda SATICI tarafından cayma talebinin ulaştığına dair teyit bilgisi ALICI’ya gönderilir. 4. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması yoluyla cayma hakkı bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 10 (On) gün içinde malı(kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarı) kendisine gönderilen irsaliye ve fatura aslının suretini ve ALICININ fatura mükellefiyeti olan kişi olması halinde iade faturasını SATICI lehine düzenleyerek SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde iade talep etmemiş sayılır. Ürün satın alındığında SATICI tarafından ne şekilde teslim edildiyse, etiketi çıkarılmadan, aynı şekilde SATICI'ya iade edilecektir.

5. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Geri ödeme ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak ALICI’ya herhangi bir masraf getirmeden tek seferde yapılır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

6. ALICI tarafından cayılan alışverişte SATICI tarafından ALICI’ya sağlanan ve kullanılan indirim/ avantajlar (hediye ürün, ücretsiz kargo, indirim kampanyası, alışveriş çeki vb. dahil her türlü menfaat) cayma hakkının kullanılması neticesinde kendiliğinden iptal olur. Beher ürünün web sitesi satış fiyatı ALICI’dan tahsil edilecek olup tahsil şekli ALICI’ya cayma neticesi iade edilecek tutardan mahsup şeklinde gerçekleştirilecektir.

7. Ödül puanları vb.lerini kazandıran bir kuruluş ile ALICI ve SATICI arasında, ödül puanlarının SATICI nezdinde alışverişlerde indirim vb. sağlamasına imkan veren cari bir anlaşmanın-sözleşmenin varlığında, ALICI, SATICI'nın söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu siparişi-Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu sözleşmeden cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICI’ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, ALICI tarafından bu sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) ALICI’dan geri alınır. Şöyle ki; bu geri alma işlemi, SATICI'nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, ALICI’nın anılan kuruluş-sistem nezdinde (işbu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli-başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise SATICI'nın ALICI’ya iade edeceği bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.

8. ALICI tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde SATICI'ya ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan Ürün bedelinin ALICI’ya geri ödenmesinin söz konusu olduğu hallerde, ALICI’nın ürünü SATICI'nde satın alırken SATICI nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, SATICI'nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, ALICI’ya (yine puan olarak) iade edilebilir.

9. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı SATICI tarafından ALICI’dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, neticesi SATICI tarafından ALICI’ya hediye verilen malların bedeli içinde geçerlidir.

10. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile ALICI ve SATICI arasındaki anlaşma-sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde SATICI, gerek burada, gerek anılan sözleşme-anlaşmalarda belirli tüm hak-yetkileri Tüketici ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

11. SATICI, ALICI ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır. 12. Yukarıdaki hükümler, varsa, ALICI’nın doğrudan SATICI'dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır. 5. Cayma Hakkının İstisnaları Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz; 1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda Müşteri adına vekaleten alınan ve/veya hazırlanan mallara,

2. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara

3. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere,

4. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

5. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

6. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

7. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

8. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

9. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

10. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

11. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

12. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

13. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

14. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

15. Kozmetik, iç giyim, mayo abiye elbise, takı vb. ürünlere ilişkin sözleşmeler. Tüketici Adı Soyadı: E-Posta Adresi: Tarih: