İçeriğe atla

''DEVAMLI İNDİRİM DEVAMLI MUTLULUK NOKTASI"

News

BIRKENSTOCK

Sayın Samet SARIUŞAK 17 May 2024

Birkenstock'un 1774 yılına dayanan tarihi, ayakkabı ustası Johann Adam Birkenstock'un zanaatına olan bağlılığıyla başladı. Johann Adam'ın büyük torunu Konrad Birkenstock da dahil olmak üzere, ayakkabı zanaatı kuşaktan kuşağa aktarıldı. Konrad'ın vizyoner bakış açısı sayesinde geliştirmiş olduğu yeni fikirler ona esnek ayak tabanlı ayakkabılar üretmesine ve satmasına olanak sağladı. Geliştirdiği bu yeni fikirler Konrad'a Footbed'in mucidi unvanını kazandırdı.

Bu unvan ve yenilikçi fikirlerin, şirketin kaderinde önemli bir role sahip olmasıyla birlikte Birkenstock ayakkabılarının popülaritesine de büyük ölçüde katkıda bulundu. Bugün Birkenstock tüm tüketicilerine kalite, fonksiyonellik ve rahatlık sunan global bir ayakkabı markasıdır. Dünya'da 4.000 üzerinde çalışanı ile 100'den fazla ülkede satış ağına sahip Alman ayakkabı endüstrisinin en büyük üreticilerinden biridir.

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Önceki Gönderi
Sonraki Gönderi

Abone olduğun için teşekkürler!

Bu e-posta kaydedildi!

Görünümü satın alın

Seçenekleri Seçin

Seçeneği Düzenle
Sorularım var?
Stoklara Girince Haber Ver
şartlar ve koşullar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 11. maddesi gereği Kullanıcılar ve Üyeler; Firmamıza ve/veya Firmamız tarafından açıklanacak temsilciye başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin; . işlenip işlenmediğini öğrenme, · işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, · KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, · Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, www.monalure.com uzantılı web adresinde duyurulacaktır. Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ya da kişisel verileriniz ile ilgili sorularınız kapsamında bizimle her zaman, online@ugurlargrup.com adresine mail göndererek irtibata geçebilirsiniz.
this is just a warning
Giriş yap
Alışveriş Sepeti
0 Ürünler